کارگروه محیط زیست ، تغییرات اقلیم و سلامت

این کارگروه در راستای راهبردهای جهانی در سازگاری با تغییر اقلیم، محورهای زیر را مورد اولویت قرار می­ دهد. توجه به نقش مولفه­ های  اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ ­سازی در تدوین طرح ­های ارسالی، آنها را از امتیاز بالاتری برخوردار می­ سازد.

 

حیطه های فعالیت

الف)سلامت:

 1. مدیریت خدمات بهداشتی
 2. بهداشت محیط
 3. بهداشت حرفه ای
 4. بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 5.  اثرات آلاینده های محیط بر سلامت مردم
 6. حوادث و بلایای طبیعی و انسان ساخت (سیل، زلزله، آتش سوزی، جاده ای، شهری، حوادث صنعتی ،....)
 7. اخلاق در سلامت
 8. ارتباط محیط زیست و سلامت روانی جامعه
 9. مدیریت پیشگیری بیماریها (واگیر و غیرواگیر)
 10. آموزش و ارتقای سلامت
 11. اقتصاد سلامت
 12.  بهداشت سواحل

ب)محیط زیست:

 1. شناخت آلاینده های محیط زیست
 2. روش ها و فناوری های پایش آلاینده ها
 3. روش ها و فناوری های کنترل آلاینده ها
 4. آثار آلاینده ها بر محیط زیست
 5. حقوق محیط زیست
 6. اخلاق و محیط زیست
 7. آثار اقتصادی ناشی از آلاینده ها
 8. انرژی های پاک
 9. مدیریت و اقتصاد انرژی
 10. مدیریت منابع آب
 11. نقش آموزش و آگاهی رسانی برای حفاظت از محیط زیست
 12. نقش مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست
 13. تعاملات بین بخشی و بین سازمانی برای حفاظت از محیط زیست
 14. حفاظت از اکوسیستم های طبیعی
 15. تاثیرات متقابل عوامل اجتماعی -اقتصادی و محیط زیست
 16. محیط زیست دریایی
 17. توسعه آب شیرین کن ها به تناسب نیاز کشور و حفظ تعادل و اکوسیستم سواحل خلیج فارس

 

ج)تغییرات اقلیم

 1. تغییرات اقلیم-بررسی تاثیر متقابل منابع زیستی (آب، هوا، منابع طبیعی، تنوع زیستی) و منابع انرژی
 2. تغییرات اقلیم-آموزش دانشگاهی، دبیرستانی و دبستانی
 3. تغییرات اقلیم-آموزش همگانی و ترویجی و مجازی
 4. تغییرات اقلیم-سلامت و بیماریهای نوظهور
 5. تغییرات اقلیم و ریزگردها (پیش بینی، پایش، چگونگی مقابله و مدل سازی)
 6. تغییرات اقلیم-پایش انتشار گازهای گلخانه ای و راهکارهای کاهش آن
 7. پایش ترسیب کربن و توانمند سازی جامعه در خصوص آن
 8. تغییرات اقلیم و فناوری های موردنیاز برای کاهش اثر آن و سازگاری جامعه با آن
 9. جمع بندی و آنالیز داده های گذشته در خصوص تغییرات اقلیم
 10. تغییرات اقلیم-پایش تغییرات خاک و روشهای به روز آوری نقشه ها و داده های خاک
 11. تغییر اقلیم و اثرات آن بر جوامع انسانی، حیات وحش و فلور طبیعی گیاهی
 12. پیش بینی تغییر اقلیم در سالهای آینده با استفاده از اطلاعات و داده های سالهای گذشته و اطلاعاتی که از پدیده های طبیعی می توان استخراج کرد
 13. چگونگی ایجاد شرایط سازگاری جوامع با تغییرات اقلیمی
 14. پیش بینی سرمایه گذاریها و انجام پروژه های لازم برای سازگاری با تغییر اقلیم و با توجه به اهمیت باقی ماندن جوامع انسانی در برخی از نقاط خشک کشور